Airbnb ร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มอบที่พักอันปลอดภัยและสะดวกสบายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศขณะที่พวกเขากำลังปฏิบัติหน้าที่สำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ในความร่วมมือกันครั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ Airbnb จะทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาที่พักที่บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามารถเข้าถึงได้สะดวก ทั้งในกรุงเทพและจังหวัดหลักอื่นๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังประสานกับโรงพยาบาลภาครัฐและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบถึงโครงการและใช้บริการที่พักในโครงการดังกล่าวได้

ล่าสุด เจ้าของที่พัก Airbnb ในประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการและมอบที่พักให้บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แล้วกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ โดยในจำนวนนี้มี 200 แห่งที่เจ้าของที่พัก Airbnb
มอบให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ Airbnb ได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้กับผู้ปฎิบัติการแนวหน้าจำนวน
100,000 รายแรกทั่วโลกอีกด้วย การเปิดรับสมัครให้เข้าร่วมโครงการสำหรับเจ้าของที่พักและผู้ที่สนใจช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานแนวหน้ายังคงดำเนินต่อไป เจ้าของที่พักในประเทศไทยที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนที่พักฟรีแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า (Frontline Stays) สามารถสมัครได้ที่ th.airbnb.com/covid19relief

Tags: ,