กลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ได้โพสต์เฟซบุ๊ก กิจกรรมล่ารายชื่อถอดถอน กกต. โดยจะมีการตั้งโต๊ะในหลายๆ มหาวิทยาลัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนเรศร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักศึกษาได้นัดตั้งโต๊ะล่ารายชื่อที่ ตึกศูนย์การเรียนรวม 1 (ศร. 1) ปรากฏว่าเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยได้รุดเข้ามาห้ามไม่ให้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยอ้างว่าไม่ได้ขออนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ทางนักศึกษาจึงได้ย้ายมาบริเวณซุ้มใต้ตึกคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตามมาห้ามจัดกิจกรรมอีก นักศึกษาจึงย้ายมาจัดกิจกรรมบนทางเท้าหน้าประตูถนนพหลโยธิน โดยมีนักศึกษาและคนที่สนใจมาร่วมลงชื่ออย่างต่อเนือง

Tags: ,