ผลกระทบด้านเศรษฐกิจคือเรื่องที่ได้ยินกันหนาหูมาตลอดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน เมื่อการสูญเสียรายได้ของคนคนเดียวในครอบครัวอาจหมายถึงปากท้องของอีกหลายชีวิตในครอบครัว และสำหรับวิกฤตครั้งนี้ จากการสำรวจของสำนักสถิติแห่งชาติพบว่า ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 มีผู้ว่างงานสูงถึง 7.5 แสนคน ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเกือบเท่าตัว

ที่มากไปกว่านั้น เมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมมือกันทำการสำรวจออนไลน์ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า มากกว่า 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ครัวเรือนลดลง ขณะที่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่า 50%

เมื่อรายได้ลดแต่รายจ่ายเพิ่ม จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร ยังไม่รวมถึงอีกหลายครอบครัวที่มีลูก ซึ่งปกติแล้วเด็กๆ จะได้รับอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการจากศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียน แต่การปิดสถานที่เหล่านี้ระยะหนึ่งในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 ทำให้เด็กบางส่วนได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน เพราะครอบครัวเองไม่มีความพร้อมทางการเงินพอที่จะเลือกซื้ออาหารที่ตรงตามโภชนาการได้ทุกมื้อ

เพราะมองเห็นถึงปัญหานี้ เทสโก้ โลตัสจึงได้ตั้งเป้าหมายในการบริจาคอาหาร 1 ล้านมื้อให้กับชุมชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภาคส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

(ภาพโครงการ อาหารดีพี่ให้น้อง จากทางเทสโก้โลตัส)

หนึ่งในโครงการที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของความตั้งใจนี้ก็คือ โครงการอาหารดี ให้พี่น้อง ที่ได้บริจาคอาหารให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เทสโก้ โลตัส ทำติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4 แล้ว

(ภาพโครงการ ตู้ปั่นอิ่ม จากทางเทสโก้โลตัส)

นอกจากโครงการนี้ยังมีโครงการตู้ปันอิ่ม เพื่อบริจาคข้าวสารและอาหารแห้งอื่นๆ ผ่านทางตู้กับข้าวที่ตั้งอยู่หน้าร้านเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส, โครงการสมทบวัตถุดิบเพื่อปรุงอาหารให้กับโรงทานในวัดและชุมชนทั่วประเทศ, โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน ที่ทางเทสโก้ โลตัสบริจาคอาหารซึ่งจำหน่ายไม่หมดแต่ยังมีคุณภาพดีให้แก่มูลนิธิและผู้ยากไร้, โครงการครอบครัวไทยสู้ไปด้วยกัน เน้นบริจาคสินค้าอุปโภคบริโภคให้บุคลากรทางการแพทย์และครอบครัวใน 30 โรงพยาบาล, โครงการบริจาคอาหารพร้อมทานที่เน้นช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่รอบๆ สาขาของเทสโก้ โลตัส โดยตรง ไปจนถึงโครงการ Mom to Mom ที่จับมือกับ P&G ร่วมกันบริจาคสินค้าอุปโภคบริโภคให้คุณแม่ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตามพันธกิจที่ปักธงไว้ทำให้เทสโก้ โลตัส บรรลุเป้าหมายให้การบริจาคอาหารครบ 1 ล้านมื้อไปเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่วัดความสำเร็จจากรอยยิ้มของทั้งผู้ให้และผู้รับ

แน่นอนว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ใช่ปลายทางในการทำตามพันธกิจที่มี แต่เป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของพันธกิจที่สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ได้โดยตรงและเป็นรูปธรรม

 

ข้อมูลอ้างอิง

Fact Box

  • นอกเหนือจากพันธกิจในเรื่องการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังมีพันธกิจที่สำคัญอีก 2 เรื่อง ได้แก่ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงาน และการมีสินค้าจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการในราคายุติธรรม ซึ่งทุกพันธกิจถูกถ่ายทอดผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่มีอย่างต่อเนื่อง
Tags: ,