มาถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จากจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง พบว่ามีคนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตทั้งสิ้น 2,632,935 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 928,789 ราย และในอีก 76 จังหวัด 1,704,146 ราย

สำหรับในกรุงเทพมหานคร ในบรรดาหน่วยเลือกตั้งทั้ง 61 หน่วยนั้น หน่วยที่คนจะมาเลือกตั้งมากที่สุด คือ ร.ร.บ้านบางกะปิ ซึ่งน่าจะเป็นจุดที่คึกคักที่สุด เพราะมีผู้ลงทะเบียนไว้ถึง 61,401 คน นั่นหมายความว่า ในเวลา 8.00-17.00 น. หรือ 9 ชั่วโมงของการลงคะแนนนั้น จะมีคนไปใช้สิทธิเฉลี่ย 6,822 คนต่อชั่วโมง หรือนาทีละ 114 คน

 1. บริเวณโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ และโรงเรียนบ้านบางกะปิ 61,401 คน
 2. บริเวณสวนพักผ่อนเซ็นทรัลพาร์ค สาขาพระราม 2 42,508 คน
 3. บริเวณสานักงานเขตห้วยขวาง 40,816 คน
 4. บริเวณสานักงานเขตลาดกระบัง 39,448 คน
 5. บริเวณสถานที่จอดรถ สานักงานเขตบางเขน 35,108 คน
 6. บริเวณลานจอดรถอาคารสานักงานเขตราชเทวี 33,957 คน
 7. โรงเรียนวัดธาตุทอง และบริเวณลานจอดรถวัดธาตุทอง 31,846 คน
 8. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่นดินแดง) 28,901 คน
 9. บริเวณสานักงานเขตพระโขนง 27,891 คน
 10. บริเวณสานักงานเขตบางซื่อ 23,358 คน

 

สำหรับในต่างประเทศนั้น มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทั้งหมด 119,313 คน โดย 10 อันดับแรกได้แก่

 1. ออสเตรเลีย 16,192 คน
 2. สหรัฐอเมริกา 15,011 คน
 3. จีน 11,007 คน
 4. สหราชอาณาจักร 7,926 คน
 5. ญี่ปุ่น 7,760 คน
 6. เยอรมนี 5,792 คน
 7. มาเลเซีย 5,183 คน
 8. สิงคโปร์ 4,918 คน
 9. เกาหลีใต้ 2,960 คน
 10. ฝรั่งเศส 2,614 คน

 

ที่มา: https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190305164931.pdf

Tags: , , ,