เซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ประกาศ จะทดลองงดให้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 137 สาขา เริ่มวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน ก่อนงดให้ถุงพลาสติกทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้

สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ร้านนำร่องทั้ง 137 สาขาจะกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ  ทั้งนี้ ตามข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ระบุสินค้าผ่อนผันที่ยังสามารถใช้ถุงพลาสติกได้ อาทิ ของร้อน อาหารเปียก เนื้อสัตว์ และผลไม้

สำหรับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 137 สาขาที่ทดลอง จะมีสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมเชิญชวนลูกค้าพกถุงผ้าแทนถุงพลาสติก กรณีที่ไม่ได้นำถุงผ้ามาใส่สินค้า เซเว่น อีเลฟเว่น จะเตรียมถุงผ้าจำหน่ายในราคาย่อมเยา และสำหรับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ตั้งอยู่ตามเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จะมีถุงกระดาษจำหน่าย เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและช่วยกันขับเคลื่อนการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดแนวคิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

 

 

Tags: , ,