บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC) ประกาศแผน ‘ยุทธศาสตร์ 5 พร้อม’ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันแพลตฟอร์มค้าปลีกและบริการ (Central Retail & Service Platform) ของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจค้าปลีกทางด้านแฟชั่น อาหาร และ ฮาร์ดไลน์รวมทุกช่องทางทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล

ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ เน้นความสำคัญที่ 2 เรื่องหลักคือ 1. เรื่องความสะอาดและสุขอนามัย และ 2. เรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระตุ้นการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดค่าครองชีพ ไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วยแผน “ยุทธศาสตร์ 5 พร้อม” ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายในยุคนิวนอร์มอล (New Normal) ซึ่งได้พัฒนาไปสู่ความเป็น นาวนอร์มอล (NOW NORMAL) หรือ “โลกแห่งวิถีชีวิตปัจจุบัน” อย่างแท้จริง

สำหรับยุทธศาสตร์ 5 พร้อม ประกอบไปด้วย

1.พร้อม…พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ด้วยการช่วยเหลือครบวงจร

โดยดึงแรงงานไทยกว่า 19 ล้านคน จากทั้งหมด 33 ล้านคน กลับเข้าสู่ “Central Retail & Service Platform” ช่วยเพิ่มอัตราการจ้างงาน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มปริมาณการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร-สินค้าชุมชน โดยท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และล็อกราคาสินค้ากว่า 23,000 รายการ นาน 3 เดือน พร้อมร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการลดราคาสินค้า 5-68% กว่า 3,000 รายการ ตลอดปี 2563

2.พร้อม…ยกระดับและชูมาตรฐานความสะอาด

ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจที่จะกลับมาเดินห้างสรรพสินค้า, ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ และ ร้านค้าต่างๆ ในเครืออย่างไร้กังวล มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด .

3. พร้อม…ใช้นวัตกรรมและสร้างประสบการณ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุค Seamless & Contact-free Economy

ชูคอนเซ็ปต์ “Central Retail Smart FIN” ผ่าน “One-Click” ด้วยแอปพลิเคชั่น “Dolfin” จากเซ็นทรัล เจดี ฟินเทค (บริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล และเจดี ดิจิตอล) ซึ่งสามารถสแกนจ่ายเงินได้ทันที โดยไม่ต้องจับเงินสด หรือบัตรเครดิต

4. พร้อม…ต้อนรับ และให้บริการลูกค้าทุกช่องทางในยุค NOW NORMAL

ไม่ว่าลูกค้าจะมาที่ห้างร้าน หรืออยู่ที่บ้าน ต้องได้รับบริการ และประสบการณ์ที่ดีทุกช่องทาง ผ่านแพลตฟอร์มออมนิแชแนล ที่ออกแบบการบริการให้เหมาะกับทุกกลุ่ม

5. พร้อม…เร่งเครื่องแพลตฟอร์ม Central Retail & Service อย่างเต็มที่

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน ขยายการลงทุนต่อเนื่องในส่วนที่สำคัญต่อธุรกิจ ทั้ในประเทศและต่างประเทศ

Tags: ,