เครือข่ายภาคประชาชน 23 เครือข่าย นำโดย จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) เดินเท้าพร้อมยกกล่องเอกสารการเข้าชื่อเสนอกฎหมายจากประชาชน 13,409 คน เสนอกฎหมายให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช. ยื่นต่อรัฐสภา  

ทั้งนี้ เครือข่ายภาคประชาชน 23 เครือข่าย ร่วมกันทำแคมเปญ ”ปักหมุด ปลดอาวุธ คสช.” มานาน 1 ปี 6 เดือน เพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนให้ครบอย่างน้อยหนึ่งหมื่นชื่อตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอกฎหมายให้ยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 35 ฉบับ ตลอดกิจกรรมนี้มีผู้ร่วมลงชื่อพร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 13,409 รายชื่อ

โดยในวันนี้ (24 มิถุนายน) เครือข่ายภาคประชาชนนัดรวมตัวกันที่ถนนพระรามหก ใกล้กระทรวงการคลัง เพื่อจะเดินเท้านำกล่องรายชื่อทั้งหมดไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ โดยมีนางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกุล รองเลขาสภาผู้แทนราษฏร เป็นผู้รับรายชื่อ

ทั้งนี้ นับแต่คสช.ก่อรัฐประหาร ได้ออกประกาศและคำสั่งคสช.ออกมาแล้วหลายร้อยฉบับ ซึ่งแคมเปญของภาคประชาชนครั้งนี้เน้นเสนอให้ยกเลิกประกาศและคำสั่ง 35 ฉบับที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การเรียกบุคคลเข้ารายงานตัว การควบคุมการทำงานของสื่อมวลชน การไล่รื้อชุมชนออกจากพื้นที่ป่า การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ

 

Tags: , , ,