เวียดนามประกาศ จะขยายเวลาเกษียณอายุสำหรับผู้ชายออกไป 2 ปี และผู้หญิง 5 ปี ซึ่งจะค่อยๆ เริ่มทีละนิดตั้งแต่ปี 2021 ตั้งเป้าว่า ภายในปี 2028 ผู้ชายเวียดนามจะทำงานจนถึงอายุ 62 ปี ส่วนภายในปี 2035 ผู้หญิงจะทำงานจนถึงอายุ 60 ปี จึงจะเกษียณอายุ 

ปัจจุบัน ผู้ชายเวียดนามเกษียณอายุตอนอายุ 60 ปี ส่วนผู้หญิงเกษียณที่ 55 ปี การขยายเวลาเกษียณอายุเป็นแผนที่รับมือปัญหาแรงงานขาดแคลนในอนาคต

ตอนนี้ จำนวนประชาชนวัยแรงงานของเวียดนามลดลงไปมากกว่าครึ่ง จากที่เคยมีแรงงานหนึ่งล้านคนต่อปี ปัจจุบันเหลือแค่ 400,000 คน 

ความเปลี่ยนแปลงนี้มีขึ้นหลังจากที่สมัชชาแห่งชาติของเวียดนามลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน การเพิ่มเวลาการเกษียณอายุจะทยอยเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับผู้ชายปีละ 3 เดือน ส่วนผู้หญิง 4 เดือนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี  2021 คณะกรรมาธิการของสมัชชาให้เหตุผลว่า การค่อยๆ เพิ่มเวลาทีละนิด เพื่อไม่ให้กระทบต่อตลาดแรงงานฉับพลัน และรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมด้วย

จากการศึกษาขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นหรือไจก้า และธนาคารโลก เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คาดการณ์ว่า ใน 17 ปีข้างหน้า ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 14% ของประชากรทั้งหมดและประเทศเวียดนามจะกลายเป็นสังคมสูงอายุภายในปี 2035 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทย มีเวลาอีก 20 ปี ส่วนสิงคโปร์อีก 22 ปี ก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคมเตือนว่า การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอาจกระทบต่อกองทุนประกันตั้งแต่ปี 2020 และกองทุนอาจจะล้มละลายภายในปี 2037 หากไม่มีการเปลี่ยนอายุเกษียณ 

แม้จะมีกฎหมายใหม่ออกมา แต่ไม่ได้หมายความว่าแรงงานทุกคนจะเกษียณอายุตามเกณฑ์ใหม่นี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ผู้ที่่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายหรือต้องยกของหนักก็เกษียณเร็วกว่า ส่วนคนที่ทำงานในภาคธุรกิจเอกชนหรืองานที่ต้องใช้ทักษะสูงก็จะเกษียณช้ากว่า การต่ออายุนานที่สุดคือ 5 ปี

 

ที่มา:

ที่มาภาพ: Nguyen Huy Kham / Reuters

Tags: , , , ,