องค์การสหประชาชาติเตือนว่า โลกการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่จะก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารร้ายแรงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ประชากรโลกหลายสิบล้านคนจะอดอยาก ถ้ายังไม่มีการดำเนินการใดๆ

ผู้อำนวยการโครงการอาหารโลก (World Food Programme) แห่งองค์การสหประชาชาติ เดวิด บีสลีย์กล่าวว่า ก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโควิด-19 เขาก็ออกมาเตือนผู้นำชาติต่างๆ แล้วว่า ในปี 2020 จะเกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุด นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

ในรายงานประจำปีว่าด้วยวิกฤตอาหารโลกของ WFP ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 เมษายนระบุว่า ประชากรโลกประมาณ 135 ล้านคนจะต้องเผชิญกับความหิวโหยใน ‘ระดับวิกฤต’ โดยเฉพาะในเยเมนและซีเรีย ประกอบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โลกเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงนานัปการอยู่แล้ว

การระบาดของโรคโควิด-19 จะยิ่งทำลายความเป็นอยู่ของผู้คนและความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เปราะบาง ซึ่งมี 55 ประเทศที่รายงานนี้กล่าวถึงในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการระบาด “ประเทศเหล่านี้อาจจะเผชิญกับการที่ต้องตัดสินใจว่าจะรักษาชีวิตหรือความเป็นอยู่ หรือในขั้นเลวร้ายที่สุดจนต้องเลือกว่าจะรักษาชีวิตของคนจากไวรัสโคโรน่า หรือปล่อยให้พวกเขาตายเพราะความหิว”

นอกจากนี้โรคระบาดร้ายแรงยังส่งผลกับประเทศอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ประเทศหมู่เกาะเล็กๆ หรือประเทศที่ส่งออกน้ำมันและอาศัยการนำเข้าอาหาร ไปจนถึงประเทศที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวหรือแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ในเวลาเดียวกันการจำกัดการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสก็ส่งผลต่อการขนส่งอาหาร ผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์

บีสลีย์ ผู้ซึ่งหายจากโควิด-19 กล่าวในวิดีโอว่า WFP กำลังจัดหาอาหารให้กับประชากร 100 ล้านคนต่อวัน ในจำนวนนี้มีประมาณ 30 ล้านคนที่พึ่งพาอาหารของโครงการเพื่อให้มีชีวิตรอดในแต่ละวันอยู่แล้วช่วงที่ยังไม่มีไวรัส ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด เขามองว่าจะเกิดภาวะอดอยากใน 30 ประเทศ 

เขาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ เพิ่มการสนับสนุนตลาดอาหารท้องถิ่นและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคไม่ให้มันพังลง “ตอนนี้เวลาไม่ได้อยู่ข้างเรา ดังนั้นต้องทำให้ฉลาดและเร็ว” ถ้าไม่เตรียมตัวและลงมือเตรียมการตั้งแต่ตอนนี้ เราจะต้องเจอกับทุพภิกขภัยครั้งใหญ่มากมายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ที่มา:

https://www.bbc.com/news/world-52373888

https://www.independent.co.uk/news/world/coronavirus-famine-hunger-food-insecurity-un-wfp-climate-yemen-syria-conflict-a9477771.html

https://www.standard.co.uk/news/world/world-at-risk-of-famines-of-biblical-proportions-due-to-coronavirus-pandemic-un-warns-a4420536.html

ภาพ: REUTERS/Philimon Bulawayo

Tags: , ,