Gallup หน่วยงานให้บริการด้านคำปรึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยแก่องค์กรต่างๆ ระบุว่า ในปี 2015 ที่ผ่านมา มีประชากรทั่วโลกมากถึง 2 พันล้านคนที่ใช้ชีวิตโดยไม่มีบัญชีธนาคารเป็นของตัวเอง

เชื่อกันว่าหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาดังกล่าวมาจากข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึง โดยเฉพาะประเทศส่วนใหญ่ที่ตกอยู่ในสถานะ ‘ประเทศกำลังพัฒนา’ และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ขาดโอกาสในการใช้บริการธุรกรรมขั้นพื้นฐาน

แต่ในปัจจุบันบริการธุรกรรมบนมือถือได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีส่วนช่วยให้พลเมืองในทวีปแอฟริกามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น องค์กรส่วนใหญ่จึงเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนที่มีปัญหาการเงินด้วยการแนะนำบริการทางการเงินออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

Photo: 2Kuze, Mastercard Labs

เชื่อมต่อเกษตรกร พ่อค้าคนกลาง และผู้บริโภคเข้าด้วยกันผ่านระบบออนไลน์

ล่าสุดมาสเตอร์การ์ดได้แนะนำ ‘2Kuze’ (ภาษาสวาฮีลีมีความหมายว่า เติบโตไปด้วยกัน) ตัวช่วยชำระเงินบนมือถือที่คิดค้นขึ้นเพื่อชาวไร่และชาวนารายเล็กๆ ในประเทศเคนยา ที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกน้อยกว่า 1-2 เอเคอร์ โดยในทวีปแอฟริกานั้น เกษตรกรในกลุ่มนี้มีมากถึง 80% เลยทีเดียว

2Kuze จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนช่องทางในการเชื่อมต่อชาวไร่ชาวนา พ่อค้าคนกลาง และผู้บริโภคเข้าด้วยกันในระบบออนไลน์ แทนที่การทำธุรกรรมเงินสด

หลักการคือ เมื่อมีผู้ต้องการสั่งซื้อผลผลิตติดต่อเข้ามา ระบบจะทำการส่งข้อความเชื่อมต่อไปยังกลุ่มชุมชนชาวนา ซึ่งผู้ผลิตมีสิทธิ์เลือกได้ว่าพวกเขาจะขายพืชผลทั้งหมดเลยหรือไม่ หรือจะแบ่งขายในจำนวนเท่าไหร่

หลังจากนั้นพ่อค้าคนกลางที่ทำงานร่วมกับแลบส์ของมาสเตอร์การ์ดก็จะทำหน้าที่ในการต่อรองราคาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้ลงตัว

เดิมทีชาวไร่ชาวสวนในแอฟริกาส่วนใหญ่ต้องเดินทางหลายไมล์เพื่อทำการซื้อขายผลผลิต และรับใบชำระเงิน ด้วยเหตุนี้เอง 2Kuze จึงเข้ามาเพื่อช่วยลดความวุ่นวายจากกระบวนการดังกล่าว โดยในปัจจุบันมีการเปิดเผยว่า ชาวนาเคนยาไม่น้อยกว่า 2,000 คน เลือกใช้บริการดังกล่าว

ช่วยเหลือเกษตรกรรายได้น้อยให้หลุดพ้นจากความยากจน

คงต้องขอบคุณ บิล เกตส์ (Bill Gates) ไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะสาเหตุหลักที่ขับเคลื่อนให้ 2Kuze ออกมาเป็นรูปเป็นร่างและใช้ได้จริงเป็นผลมาจากเม็ดเงินจำนวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ จากมูลนิธิบิล และเมลินดา เกตส์ (Bill & Melinda Gates Foundation)

ไอเดียการสร้าง 2Kuze เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2015 หลังจากที่ มาสเตอร์การ์ด แลบส์ ที่ทำหน้าที่ดูแลด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินในเมืองไนโรบี ประเทศเคนยา ได้ระดมความคิดร่วมกับทีมออกแบบ ทีมพัฒนา และคู่ค้าที่ไม่แสวงผลกำไรในท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชนเกษตรกรรายย่อยในประเทศเคนยาหลุดพ้นออกจากวงจรความยากจน หลังต้องเผชิญปัญหาภูมิอากาศ และระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ไม่นานมานี้เทรนด์ให้ความสำคัญด้านการทำธุรกรรมออนไลน์กับกลุ่มเกษตรกรรายได้น้อยมีให้เห็นกันอย่างแพร่หลาย จุดประสงค์ก็เพื่อมุ่งพัฒนาการเชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ และช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถจัดการกับการเงินของตัวเองได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว เช่น การทำธุรกรรมบนมือถือ ลดความวุ่นวายในการไปธนาคาร กระตุ้นยอดการฝากออม เป็นต้น

การเริ่มต้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในครั้งนี้ของ 2Kuze มีส่วนช่วยให้เกษตรกรรายได้น้อยในเคนยาเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เดเนียล โมเนฮิน (Daniel Monehin) หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินตลาดต่างประเทศประจำบริษัทมาสเตอร์การ์ดกล่าวว่า

“เราเชื่อว่าการใช้โทรศัพท์มือถือนั้นเป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายในแอฟริกาเป็นอย่างมาก และทำให้เราสามารถพัฒนาการเข้าถึงทางการเงิน ทั้งประสิทธิภาพในการดำเนินการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างทีมแลบส์และเหล่าเกษตรกรในตลาดครั้งนี้ จะช่วยในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้แบบวันต่อวัน”

อ้างอิง:

Tags: , , ,