จากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งทำให้มีการใช้มาตรการ Social Distancing ในทุกๆ ที่ เข้มงวดมากน้อย แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อย่างประเทศไทยเอง หลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการให้ร้านอาหารกลับมาเปิดได้ แต่ห้ามนั่งกินแบบรวมหมู่ และยังต้องรักษาไว้ซึ่งมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม 

ทำให้ร้านอาหารหลายร้าน แม้แต่ประเภทอาหารที่กินได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป พยายามสร้างวิธีการด้วยการออกแบบโต๊ะอาหารแบบใหม่ เพื่อให้สามารถเกิดกิจการได้ และยังคงรักษาไว้ซึ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาพลาสติกใสมากั้นระหว่างโต๊ะอาหาร ซึ่งนอกจากที่ประเทศไทยแล้วยังมีให้เห็นทั้งที่เกาหลีใต้ และเวียดนามอีกด้วย 

นี่คือการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ และอาจจะเป็น New Normal ในอนาคต ทั้งการที่เราไม่สามารถจะร่วมโต๊ะอาหารเป็นหมู่คณะ กินหม้อเดียวกันได้แล้ว หรือการที่ร้านอาหารจะต้องคิดวิธีการในการดำเนินธุรกิจต่อไป ร้านที่มีพื้นที่น้อย จะทำอย่างไรหากโต๊ะที่นั่งต้องห่างกัน 1.5-2 เมตร ร้านที่เคยขายแบบบุฟเฟต์จะทำอย่างไรต่อจากนี้ แม้แต่การขายแบบให้กลับไปรับประทานบ้าน จะช่วยทดแทนการทำธุรรกิจแบบเดิมได้หรือไม่ 

ภาพ : Nhac NGUYEN , JAVIER SORIANO, Jorge Silva, Anthony WALLACE, Catherine LAI, Zaid AL-OBEIDI, ULISES RUIZ , Juan MABROMATA / AFP และ  PIROSCHKA VAN DE WOUW, Tingshu Wang, Elijah Nouvelage/REUTERS

Tags: , , ,