สก็อตแลนด์จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ครั้งที่ 26 (COP26) ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ โดยจัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ และมีแนวโน้มก่อนจะถึงการประชุมสก็อตแลนด์จะสามารถบรรลุเป้าหมายระดับชาติของการผลิตพลังงานทดแทนได้ 100 % เทียบเท่าความต้องการในการใช้พลังงานในประเทศ 

อย่างที่รู้กันว่าสก็อตแลนด์นั้นโดดเด่นในเรื่องการผลิตพลังงานทดแทนจากกระแสลม โดยมีการติดตั้งฟาร์มกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 30MW Hywind นอกชายฝั่งแห่งแรกของโลก และในขณะที่เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา ก็มีการเพิ่มฟาร์มกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในชายฝั่งขนาด 1 MW อีกด้วย

แหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของสกอตแลนด์ ก็คือฟาร์มกังหันลมเบียทริซ ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่ง  สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับการใช้ไฟฟ้า 450,000 ครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีฟาร์มกังหันลมซีกรีน ซึ่งตั้งอยู่นอกแองกัส โดยในอนาคตคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนสำหรับการใช้ไฟฟ้าของประชาชนได้สูงถึง 1 ล้านครัวเรือน 

จากข้อมูลในปี 2018 สก็อตแลนด์สามารถผลิตพลังงานทดแทนเทียบเท่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศได้สูงถึง 78% และคาดการณ์ว่าภายในปี 2020 นี้จะได้ถึง 100%  ไม่เพียงแค่นั้นรัฐบาลสก็อตแลนด์ยังตั้งเป้าว่าจะสามารถจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ได้ภายในปี 2045 ซึ่งเร็วกว่าแผนของสหประชาชาติถึง 5 ปี โดยไม่ใช้ระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

การประชุมสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ครั้งที่ 26 (COP26) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2020 มีความสำคัญเพราะประเทศที่เข้าร่วม รวมไปถึงออสเตรเลีย จะต้องส่งเป้าหมายเรื่องการจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศระยะยาวของแต่ละประเทศใหม่ 

นอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการเปลี่ยนข้อตกลงใหม่ จากข้อตกลงครั้งที่แล้วในการประชุมสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ ครั้งที่ 25 (COP25) ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘ข้อตกลงปารีส’ เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ

แต่ในขณะเดียวกันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสูงถึง 30,000 คน เป็นผู้นำระดับประเทศทั่วโลก 200 คน โดยอาจจะใช้งบประมาณสูงถึง 250 ล้านปอนด์เลยทีเดียว โดยมีการกล่าวถึงว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้จะคุมค่ากับเงินในการจัดงานหรือไม่ 

อ้างอิง

https://reneweconomy.com.au/scotland-to-reach-100-renewables-in-time-to-host-2020-climate-summit

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-51535106

https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/12/cop-26-must-be-value-for-money-johnson-warns-scotland

ภาพ : David Moir/REUTERS

Tags: , , ,