รัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าดื่มหนักที่สุดในโลก แต่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมว่า การบริโภคแอลกอฮอล์ของรัสเซียลดลง 43% ในระยะเวลา 13 ปี ระหว่างปี 2003-2016  อันเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของรัฐบาล

ช่วงที่มิคาอิล กอร์บาชอฟ ประธาธิบดีสหภาพโซเวียตคนสุดท้ายปกครองประเทศมีนโยบายรณรงค์จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์อยู่พักหนึ่ง ทำให้การบริโภคระหวางกลางทศวรรษ 1980-1990 ลดลง แต่หลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย การบริโภคแอลกอฮอล์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงต้นทศวรรษ 2000 มีมาตรการการควบคุมแอลกอฮอล์ที่เริ่มมาตั้งแต่ประธานาธิบดีคนก่อน ทั้งการห้ามโฆษณา เพิ่มภาษี และห้ามขายแอลกอฮอล์ในบางช่วงเวลา

กฎการห้ามดื่มแอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากของรัสเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราจะไม่เห็นแผงขายวอดก้าหรือเบียร์ตามท้องถนนอีกแล้ว เพราะต้องซื้อแอลกอฮอล์จากร้านค้าหรือบริษัทส่งสินค้าเท่านั้น และยังมีข้อห้ามเกี่ยวกับพื้นที่ดื่ม กฎหมายรัสเซียตอนนี้ห้ามดื่มบนถนน เพราะจะต้องเสียค่าปรับให้ตำรวจ

WHO ยังบอกด้วยว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ที่ลดลงสัมพันธ์กับอายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รายงานระบุว่า การบริโภคแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของรัสเซีย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายวัยทำงาน นอกจากนี้ ตอนนี้ชาวรัสเซียใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้นจากในอดีต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชนชั้นกลางขยายตัวมากขึ้นในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา 

ระหว่างปี 2003-2018 การบริโภคแอลกอฮอล์และอัตราการเสียชีวิตลดลง ในปี 2018 อายุขัยเฉลี่ยของชาวรัสเซียมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เพศชายอยู่ที่ 68 ปี ส่วนผู้หญิง 78 ปี ขณะที่ในช่วงทศวรรษ 1990 อายุขัยเฉลี่ยของผู้ชายเท่ากับ 57 ปี

ข้อมูลจาก WHO ยังระบุอีกว่าชาวรัสเซียดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่าชาวฝรั่งเศสและเยอรมันอีก

อย่างไรก็ตาม แบบแผนของการดื่มสัมพันธ์กับฐานะทางเศรษฐกิจ ในชุมชนที่ยากจนกว่า และไกลจากเมืองใหญ่ การดื่มแอลกอฮอล์ราคาถูกและเป็นของที่ทำกันเองยังคงเป็นเรื่องปกติ

ที่มา:

https://www.bbc.com/news/world-europe-49892339

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/01/russian-alcohol-consumption-down-40-since-2003-who

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/russians-drink-live-longer-report-191001174704055.html

ภาพ: REUTERS/Maxim Shemetov

Tags: