ทหารกองเกียรติยศอัญเชิญพระบรมโกศยาตราไปตามถนนสนามไชย