ปัจจุบัน สัตว์หลายตัวมีพัฒนาการสมองที่โดดเด่น สามารถรับรู้และตอบสนองกับมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยม บางชนิดพัฒนาไปถึงขั้นแก้ปัญหาซับซ้อน เช่น การบวกลบตัวเลขได้ อย่างที่เกิดขึ้นในลิงชิมแปนซี ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสปีชีส์ใกล้เคียงกับมนุษย์ รวมไปถึงสัตว์ตระกูลปลา อย่างปลากระเบนและปลาหมอสี ที่งานวิจัยล่าสุดเผยว่า สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้เช่นเดียวกัน

อ้างอิงจากงานวิจัยชื่อ Cichlids and stingrays can add and subtract ‘one’ in the number space from one to five จากมหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้ทำการทดลองถึงความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของปลากระเบนและปลาหมอสีพันธ์ุ Zebra Mbuna โดยทีมงานจะฝึกให้ปลารู้จักสีฟ้าแทนสัญลักษณ์เครื่องหมายบวก และสีเหลืองแทนสัญลักษณ์เครื่องหมายลบ จากนั้นทีมงานจะแสดงโจทย์คณิตศาสตร์ด้วยการโชว์ป้ายที่มีสัญลักษณ์สีน้ำเงินและสีเหลืองซึ่งแตกต่างกัน โดยปลาจะต้องคำนวณและเลือกคำตอบที่ถูกต้องผ่านการว่ายเข้าประตูสองบาน ซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีป้ายคำตอบที่ถูกต้องปรากฏอยู่ และเมื่อตอบถูกพวกมันจะได้รับอาหารเป็นรางวัลตอบแทน

ผลปรากฏว่า การทดสอบการบวก ปลาหมอสีตอบถูก 296 จาก 381 ข้อ คิดเป็น 78 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปลากระเบนตอบถูก 169 จาก 180 ข้อ คิดเป็น 94 เปอร์เซ็นต์ และในการทดสอบการลบ ปลาหมอสีตอบถูก 264 จาก 381 ข้อ คิดเป็น 69 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปลากระเบนตอบถูก 161 จาก 180 ข้อ คิดเป็น 89 เปอร์เซ็นต์

“ความสามารถทางคณิตศาสตร์อาจเป็นหนึ่งในผลพลอยได้ทางปัญญาที่มีแรงกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมและสังคมที่สัตว์อาศัยอยู่ ในกรณีนี้การให้อาหารเป็นรางวัลตอบแทนเป็นกลไกลหนึ่งที่ทำให้สัตว์ต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อความอยู่รอดต่อไปได้” ดร.เวรา ชลูเอสเซล (Dr. Vera Schluessel) และทีมวิจัยกล่าวถึงผลการทดลองที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเสริมอีกว่า การทดลองครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาและกระตุ้นรูปแบบการปรับตัวทางสติปัญญาของสัตว์ต่อไป

ที่มา:

https://www.nature.com/articles/s41598-022-07552-2

https://www.uni-bonn.de/en/news/060-2022

https://www.studyfinds.org/fish-can-do-math/

Tags: , ,