ในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งที่สอง ในระหว่างเสด็จเยือนโบสถ์เซนต์แมรี่ ในกรุงโตเกียว หนุ่มสาวที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดพิธีต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาที่โบสถ์แห่งนี้ ได้มอบของที่ระลึกแด่พระองค์ เป็นเสื้อคลุมสไตล์ญี่ปุ่นที่เราคุ้นตากันดี และพระองค์ยังทรงสวมออกมาทักทายผู้คนที่มารอรับเสด็จอีกด้วย

เสื้อตัวนี้มีชื่อว่า ‘Happi’ ตัวเสื้อเป็นสีฟ้าอ่อน มีรายละเอียดที่โดดเด่นน่าสนใจด้วยการสกรีนลายด้านหลังเป็นรูปโป๊ปฟรานซิสในลายเส้นสไตล์การ์ตูนญี่ปุ่น ผสมผสานลวดลายต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟฟูจิ ดอกซากุระ และข้อความภาษาญี่ปุ่นที่มีใจความว่า ‘ซาบซึ้งใจ’ ‘สวดอธิษฐานร่วมกัน’ ‘ขอจงมีสันติ’ ‘สิ่งที่ทำได้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทั้งหลายคือการสร้างความหวัง’ ‘เราแสนยินดีที่พระองค์เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา’

นอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จเยือนเมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ อีกด้วย นับเป็นโป๊ปองค์แรกในรอบ 38 ปีที่เสด็จเยือนสองเมืองที่เคยถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2 แสนราย โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังได้ประทานพระดำรัสว่า “ข้าพเจ้าหวังว่าจะไม่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินี้ การใช้อาวุธนิวเคลียร์นั้น ถือเป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่ง”

พระดำรัสครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อภาพลักษณ์ใหม่ของคริสตจักรโรมันคาทอลิก เพราะก่อนหน้านี้คริสตจักรโรมันคาทอลิกมีทัศนะที่แตกต่างออกไปในเรื่องนี้ โดยเฉพาะในช่วงที่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่สองดำรงตำแหน่งประมุขคริสตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็น ‘ความชั่วร้ายที่จำเป็น’

คริสตศาสนิกชนในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเพียง 536,000 คน ถือเป็น 0.42%  ของจำนวนประชากร และชาวคาทอลิกในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นทั้งหมด แต่ประกอบไปด้วยแรงงานอพยพจากประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม ศรีลังกา บราซิล และเปรู และนอกจากจะประสบปัญหาในเรื่องจำนวนของชาวคาทอลิกในประเทศแล้ว ยังประสบปัญหาคริสตศาสนิกชนในประเทศญี่ปุ่นไม่มีเวลามาโบสถ์อีกด้วย เนื่องจากคนในประเทศญี่ปุ่นนั้นล้วนทำงานหนักและไม่มีเวลามาโบสถ์

อ้างอิง

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-11/omi-missionaries-japan-rozairo-mission-to-migrants.html

Pope dons traditional coat with anime image of his face to greet the Japanese

The Pope just rocked an adorb self-portrait anime coat in Japan

ภาพ : Pool News/REUTERS

Tags: , , , ,