นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ ‘Pride Month’ หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม LGBTQ+ ผู้คนทั่วโลกต่างออกมาส่งเสียงสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ

ภาพเหล่านี้คงชวนให้คนทั่วไปรู้สึกว่าสังคมให้การยอมรับ LGBTQ+ มากขึ้นหากเทียบกับเมื่อก่อน ทว่า ในความเป็นจริง การยอมรับยังคงไม่แสดงออกมาผ่านการประกาศใช้กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ LGBTQ+ หรือกระทั่งความรุนแรงที่เกิดจากอคติต่อ LGBTQ+ ก็มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังไม่รวมถึงการเลือกปฏิบัติอีกมากที่เกิดตั้งแต่ภายในครอบครัวไปจนถึงที่ทำงาน

ร่วมรับฟังหลากปัญหาของ LGBTQ+ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผ่านประสบการณ์ของ ‘ต้น’ – ศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนของ LGBTQ+ และพนักงานบริการทางเพศ ที่ทำงานด้านนี้มานับ 10 ปี ร่วมด้วย ‘ปาหนัน’ – ชัญญา รัตนธาดา นักเคลื่อนไหวเลือดใหม่ ผู้ร่วมก่อตั้ง Young Pride Club กลุ่มเยาวชนเพื่อความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ

ติดตามรายการ NOW & THEN ได้ทุกวันที่ 10 และ 20 ของเดือน

ดำเนินรายการโดย พาฝัน หน่อแก้ว และ สุธามาส ทวินันท์ กองบรรณาธิการ The MOMENTUM

 

 

Tags: , , , , , , , , ,