ปกหนังสือ กล่อมครรภ์ หนังสือในครอบครองของคุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ที่มา: https://prachatai.com/journal/2017/08/72917