ปกหนังสือ ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ นางวิลาศปริวัตร (อบเชย วินทุพราหมณกุล) หนังสือในครอบครองของผู้เขียน