ปกหนังสือ วิลาศปริวัตรานุสรณ์ หนังสือในครอบครองของผู้เขียน