กระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์จะจัดเตรียมผ้าอนามัยฟรีไว้ที่โรงเรียน โดยใช้งบประมาณ 2.6 ล้านเหรียญดอลลาร์นิวซีแลนด์ ปีนี้นักเรียนหญิงในโรงเรียน 15 แห่ง เขตไวคาโท ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องการผ้าอนามัยมากที่สุดจะสามารถเข้าถึงผ้าอนามัยฟรีตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3 เป็นต้นไป ทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ได้ทั่วประเทศภายในปี 2021

จาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ประกาศกล่าวว่า ผ้าอนามัยไม่ใช่ของฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิ่งจำเป็น  มีนักเรียนหญิงที่อายุระหว่าง 9-18 ปีเกือบ 95,000 คนที่ต้องอยู่บ้านช่วงที่มีประจำเดือน เพราะไม่สามารถเข้าถึงผ้าอนามัย ช่องทางเข้าถึงผ้าอนามัยฟรีจะทำให้เยาวชนไปโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

จากการสำรวจนักเรียนชั้นม.3-ม.6 ของ Youth19 พบว่า มีนักเรียนหญิง 12% ที่ประสบความยากลำบากในการเข้าถึงผ้าอนามัย ขณะที่ทุก 12 คน จะมีนักเรียน 1 คนที่ต้องขาดเรียน เมื่อมีประจำเดือนเพราะไม่สามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้ นอกจากนี้ยังมีมีรายงานที่ระบุว่า นักเรียนต้องใช้กระดาษชำระ หนังสือพิมพ์ และผ้าขี้ริ้วแทน

จาซินตา กูลาเซการาม ผู้ก่อตั้ง Dignity องค์กรพัฒนาเอกชนที่แจกผ้าอนามัยให้กับหลายโรงเรียนในนิวซีแลนด์ยินดีกับข่าวนี้ เพราะนักเรียนที่ไม่มีผ้าอนามัยใช้ ไม่เพียงแต่รู้สึกอาย แต่ยังทำให้พวกเธอต้องเสียโอกาสจากการขาดเรียน การที่รัฐบาลลงทุนกับเรื่องนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

พรรคร่วมรัฐบาลตั้งเป้าว่าจะลดจำนวนเด็กยากจนลงให้ได้ครึ่งหนึ่งภายใน 10 ปี และอาร์เดิร์นกล่าวว่า แม้การทำงานซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากโรคโควิด-19 แต่การลงทุนในโครงการเหล่านี้ก็สำคัญ เพราะว่าทำให้ชีวิตของเด็กหญิงทั้งประเทศเปลี่ยนแปลงทันที โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการสำหรับครอบครัวที่ใช้งบประมาณปี 2020 จำนวนเงิน 5 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ที่เริ่มใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา

จูลี แอนน์ เกนเทอร์ รัฐมนตรีกระทรวงสตรีกล่าวว่า ราคาของผ้าอนามัยอาจจะทำให้มันเป็นของต้องห้ามของบางครอบครัว จนทำให้เด็กผู้หญิงที่หามาใช้ไม่ได้ต้องขาดเรียน และไม่สามารถจัดการสุขอนามัยในช่วงที่มีประจำเดือนของตัวเองได้ “ประจำเดือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ประชากรครึ่งหนึ่ง และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็เป็นความจำเป็น ไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือย”

ที่มา:

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/new-zealand-tackles-period-poverty-with-free-sanitary-products-for-all-schoolgirls

https://www.sbs.com.au/news/jacinda-ardern-announces-new-scheme-to-tackle-period-poverty-throughout-new-zealand

https://www.rnz.co.nz/news/national/418173/government-

Tags: , ,