มินามิเดเระ หนึ่งในบ้านศิลปะที่ออกแบบโดยทาดาโอะ อันโดะ