หลังจากที่ปีก่อน ไอร์แลนด์ได้โหวตลงประชามติให้การทำแท้งถูกกฎหมาย ต่อเนื่องจากการทำให้การสมรสของเพศเดียวกันถูกกฎหมายเมื่อปี 2015 ล่าสุดเวลานี้ ในปี 2019 ไอร์แลนด์ก็กำลังทำประชามติเพื่อแก้ไขกฎหมายหย่าร้างใหม่ ลดระยะเวลาการแยกกันอยู่ จากเดิม 4 ปี เป็น 2 ปี

หากเป็นกฎหมายเดิม ชาวไอร์แลนด์ต้องพิสูจน์ต่อศาลว่าพวกเขาได้แยกกันอยู่มา 4-5 ปีก่อนจะตัดสินใจหย่าแล้ว แต่ว่าการทำประชามติเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีการลงประชามติเพื่อแก้ไข 2 มาตรา ในส่วนที่ 5 ของกฎหมายครอบครัว ปี 1996 (Family Law  Act 1996) ทั้งการจัดการการหย่ากับชาวต่างชาติและการลดเวลาที่คู่สมรสต้องแยกกันอยู่ก่อนจะหย่าได้จาก 4 ปี เหลือ 2 ปี

ซึ่งผลการลงประชามติอย่างเป็นทางการออกมาแล้วว่า ชาวไอร์แลนด์ลงประชามติ 82% สนับสนุนการแก้กฎหมายหย่าร้าง เพื่อลดระยะเวลาการแยกกันอยู่จาก 4 ปีเป็น 2 ปี มีแค่ 17% จากผู้มีสิทธิลงประชามติ 1.7 ล้านคนที่คัดค้านการแก้กฎหมายนี้

ผู้รณรงค์สนับสนุนกฎหมายนี้บอกว่า การลดเวลาจะช่วยลดภาระทางการเงินและอารมณ์จากการหย่าร้าง โจเซฟา แมดิแกน รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมที่เสนอการแก้กฎหมายนี้เมื่อปี 2016 กล่าวขอบคุณผู้ที่โหวตสนับสนุน “มันเป็นการสนับสนุนและเห็นใจต่อผู้ที่เป็นทุกข์จากชีวิตคู่ที่พังทลาย ฉันอยากจะขอบคุณชาวไอริชที่ออกมาสนับสนุน”

ชาร์ลี ฟลานาเจน รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า หลักสำคัญเรื่องการปกป้องการสมรสยังอยู่ในรัฐธรรมนูญ “รัฐบาลต้องการทำให้มั่นใจว่า กระบวนการหย่าร้างตามกฎหมายเป็นธรรม มีศักดิ์ศรี และมีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งยินยอมให้ทั้งสองฝ่ายสามารถมีชีวิตเดินหน้าต่อไปได้ด้วยช่วงเวลาที่เหมาะสม”

ชาวไอร์แลนด์ที่อยู่ในกระบวนการหย่าบอกว่า การกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำสร้างความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น ทำให้คนดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้ นอกจากเสียสุขภาพจิตแล้ว ยังสร้างภาระทางการเงินอีกด้วย

สภาเพื่อสิทธิพลเมืองไอร์แลนด์ระบุว่า เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ส่วนสภาสตรีแห่งชาติไอร์แลนด์บอกว่า กระบวนการที่สั้นลงเป็นประโยชน์กับผู้หญิงที่ต้องทนจากความรุนแรงในครอบครัว เพราะเป็นการคุ้มครองพวกเธอ ลูกๆ จากการถูกละเมิดมาโดยตลอดจากคู่ครอง

ส่วนฝ่ายที่โหวตไม่เห็นด้วย เตือนว่าการแก้ไขกฎหมายนี้จะทำให้เกิดการหย่าที่เร็วเกินไปมากขึ้น

สำหรับประเทศไอร์แลนด์ เป็นประเทศคาทอลิกที่เคร่งครัด การหย่าร้างเพิ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายไอร์แลนด์เมื่อปี 1995

 

ที่มา:

Tags: , , , , , , ,