กิจกรรมสร้างความใกล้ชิดกันของคนกรุงฯ ในยามเช้า
แม้แต่กับเพื่อนที่ทำงานยังไม่แนบชิดกันได้ขนาดนี้
#ปี๊บปี๊บปี๊บ #ด้านในขยับหน่อยค่ะ #ระวังประตูหนีบ #MindTheGap

Tags: , , , ,