The Momentum ชวน ธนรัชต์ พสวงศ์ CEO แห่งบริษัทค้าทองที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยอย่าง ‘ฮั่วเซ่งเฮง’ หรือ Huasengheng Commoditas มาสนทนากันว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ทองคำราคาพุ่งทะยานขนาดนี้ และสำหรับคนธรรมดาๆ ทั่วไป กับนักลงทุน เราควรมีปฏิกิริยาตอบรับกับเรื่องทั้งหมดนี้อย่างไร