ภาพพอร์ตเทรตของ ‘อเล็กซ์’ ที่ฟรีดาวาดไว้เมื่อปี 1928

ภาพพอร์ตเทรตของ ‘อเล็กซ์’ ที่ฟรีดาวาดไว้เมื่อปี 1928