ดื่มแอลกอฮออล์แต่พอดี ช่วยบำรุงสุขภาพ และทำให้เฮฮา แต่ก็ต้องระวังอยู่บ้าง เพราะมีงานวิจัยใหม่พบว่า คนที่อายุ 40 ปี หากดื่มไวน์หรือเบียร์มากเกินกำหนดไป 1 แก้วในแต่ละวัน จะทำให้อายุขัยจะลดลงไปราวครึ่งชั่วโมง

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Lancet ระบุว่า การดื่มไวน์ 5 แก้ว (ขนาดมาตรฐาน 175 มิลลิลิตร) ต่อสัปดาห์ หรือเบียร์ 5 ไพนท์ต่อสัปดาห์ ถือเป็นเพดานสูงสุดที่บอกว่าดื่มแล้วสุขภาพจะยังโอเคอยู่ ซึ่งคิดเป็นปริมาณแอลกอฮอล ​์100 กรัม หากดื่มมากกว่านั้นจะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นเส้นเลือดในสมองแตก โรคหลอดเลือดในสมองโป่งพอง หัวใจล้มเหลว และเสียชีวิต

ในงานศึกษานี้ระบุโดยประมาณว่า คนอายุ 40 ปีที่ดื่มแอลกอฮอล์เกินเพดานที่กำหนด เช่น ดื่มไวน์เกินกำหนดไปราว 3 แก้วต่อวัน จะมีอายุขัยสั้นลง 2 ปี ซึ่งหากประมาณการณ์ว่าจะมีชีวิตเหลืออยู่อีกราว 20 ปี ส่วนเกินของไวน์สามแก้วก็จะทำให้อายุสั้นลงราว 1 ชั่วโมงกว่าต่อวัน หรือราวแก้วละ 30 นาที

แน่นอนว่า การดื่มแอลกอฮอล์มีประโยชน์สารพัด เช่น ช่วยลดอัตราการภาวะหัวใจล้มเหลว แต่ แองเจลา วูด หัวหน้าของคณะวิจัยกล่าวว่า ต้องหาสมดุลด้วย เพราะก็มีความเสี่ยงที่มากกว่าจากอาการร้ายแรงอื่นๆ ด้วย อย่างโรคหลอดเลือดหัวใจที่ทำให้เสียชีวิตได้

งานศึกษานี้ใช้ข้อมูลนักดื่ม 600,000 คน จากงานศึกษา 83 เรื่องใน19 ประเทศ ผู้ให้ข้อมูลจำนวนมากกว่าครึ่ง ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 100 กรัมต่อสัปดาห์ และ 8.4% ดื่มมากกว่า 350 กรัม พบว่า อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมีจำนวนเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนที่ดื่มมากกว่า 100 กรัมต่อสัปดาห์ หรือดื่มไวน์เฉลี่ย 5-6 แก้วต่อสัปดาห์

คนอายุ 40 ปีที่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณ 100-200 กรัมต่อสัปดาห์ มีอายุสั้นลง 6 เดือน ส่วนผู้ที่ดื่มปริมาณ 200-350 กรัม อายุสั้นลง 2 ปี ขณะที่ผู้ที่ดื่มมากกว่า 350 กรัมอายุสั้นลง 4-5 ปี

เจเรมี เพียร์สัน (Jeremy Pearson) ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิ British Heart ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้ทุนวิจัยเรียกงานวิจัยนี้ว่า “เสียงปลุกที่สำคัญสำหรับหลายๆ ประเทศ”

ที่มา:

Tags: , , ,