จากการศึกษาของ the University of Bath and King’s College London เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของกัญชาทั้งในรูปแบบสมุนไพรและเรซินในยุโรป  พบว่าในทศวรรษที่ผ่านมา กัญชาทั้งในรูปแบบของสมุนไพรและสารเรซินสกัดทั่วทั้งทวีปยุโรปมีความแรงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนถึงขั้นที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้

โดยในกัญชาประเภทสมุนไพร สารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล หรือ THC ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท เพิ่มขึ้นจาก 5% ในปี 2006 เป็น 10% ในปี 2016 ในขณะที่เรซินกัญชาในช่วงปีแรกจะดูเหมือนมีปริมาณ THC ที่คงที่ แต่ได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 10% เป็น 17% ในช่วงปี 2011 ถึงปี 2016

นอกจากปริมาณสาร THC ที่เพิ่มขึ้น ราคาของกัญชาก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในกัญชาประเภทสมุนไพรปรับเพิ่มขึ้นจาก 274 บาท (€ 7.36) ต่อกรัมเป็น 455 บาท (12.22 €) ระหว่างปี 2006 ถึงปี 2016 ในขณะที่ราคาของเรซินกัญชาเพิ่มขึ้นจาก 305 บาท (€ 8.21) ต่อกรัมเป็น 457 บาท (€12.27 ) ต่อกรัมในช่วงเวลาเดียวกัน

ดร.ทอม ฟรีแมน อาจารย์จากกลุ่มยาเสพติดและสุขภาพจิต ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยบาธ อธิบายว่า การค้นพบทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของฤทธิ์ที่แรงขึ้นของกัญชา ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากกัญชามีศักยภาพและคุณค่าที่มากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่สาร THC เพิ่มขึ้น แต่สารแคนนาบินอยด์(cannabinoids หรือ CBD) ที่สามารถชดเชยผลกระทบที่เป็นอันตรายของสาร THC โดยไม่ลดฤทธิ์ที่ผู้ใช้กัญชาต้องการ ยังคงอยู่ในระดับคงที่หรือลดลง ซึ่งปริมาณสาร CBD ที่เท่าเดิมหรือลดลงอาจจะส่งผลให้กัญชาเป็นอันตรายต่อผู้ใช้มากเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันการใช้งานกัญชาในลักษณะที่ไม่ใช่การใช้เพื่อการแพทย์ในยุโรปยังไม่ถือเป็นสิ่งถูกกฎหมาย โดยละประเทศจะมีลักษณะการบังคับใช้ต่างกัน เช่น ผิดกฏหมายแต่ลดทอนความเป็นอาชญกรรมลง ผิดกฎหมายแต่อนุญาตให้จำหน่ายในบางสถานที่ หรือผิดกฎหมายแต่ไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

ที่มา

https://www.theguardian.com/society/2018/dec/30/cannabis-strength-doubles-across-europe

https://www.theguardian.com/society/2018/jul/14/police-decriminalising-cannabis-prosecutions-fall-norman-lamb-mp

http://ccpe.pharmacycouncil.org/showfile.php?file=354

http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/cannabis-policy/html_en

Tags: , ,