ตะวัน วัตุยา: วงการศิลปะโลก ศิลปะไทย และคนรุ่นใหม่

มุมมองของ ‘ตะวัน วัตุยา’ ศิลปินวัย 48 ที่ ‘งานชุก’ ที่สุดคนหนึ่ง กับชีวิตที่ผันผ่านบนเส้นทางศิลปิน ประสบการณ์เดินทางไปแสดงงานในต่างประเทศ บทเรียนล้ำค่าที่ได้จาก ‘เวทีใหญ่’ จนถึงทัศนะต่อวงการศิลปะไทยและคนรุ่นใหม่