เริ่มแล้ว 7 ม.ค. นี้ เดินทางออกจากญี่ปุ่น ต้องเสียภาษีออกนอกประเทศครั้งละ 1,000 เยน

ญี่ปุ่นมีมาตรการใหม่ที่กำลังจะประกาศใช้ในวันจันทร์ที่ 7 ม.ค. 62 นั่นคือการเก็บภาษีการเดินทางออกนอกประเทศ หรือ departure tax จำนวน 1,000 เยน หรือคิดเป็นเงินไทยราว 300 บาท โดยเก็บเงินส่วนนี้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือไม่