ฮิโนกิแลนด์ เบื้องหลังแลนด์มาร์กเมืองญี่ปุ่นกลางหุบเขาในเชียงใหม่

หลังจากอนิรุทธ์ จึงสุดประเสริฐ สร้างบ้านจากไม้หอมฮิโนกิมาแล้ว และมีธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากไม้สนฮิโนกิ ตอนนี้ก็มาถึงโครงการล่าสุด คือ ‘ฮิโนกิแลนด์’ กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมจากยุคเอโดะ ที่มีปราสาทไม้สนสีทองอร่ามโดดเด่นเป็นประกาย ตั้งอยู่ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่