ละครเวทีแห่งปี 2020

ปี 2020 เป็นปีที่ผลงานด้านศิลปะการแสดงของไทยมีจำนวนน้อยกว่าปีก่อนๆ เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 แม้ครึ่งหลังผู้สร้างและคณะละครต่างๆ จะพยายามผลิตผลงานออกมา ท่ามกลางข้อจำกัดและอุปสรรคมากมาย ต่อไปนี้คือ ‘ละครเวทีแห่งปี 2020’ คัดเลือกโดยชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง