YouTube จับมือกับช่อง Mahidol Kids และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ร่วมส่งเสริมทักษะด้านการศึกษาด้วยกิจกรรมโรดโชว์โครงการ ‘มหิดล แชนแนล คิดส์ ครั้งที่ 1’ กิจกรรมสัญจรเพื่อสื่อสารให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์บนแพลตฟอร์มยูทูบ ช่อง Mahidol Kids ที่นำเสนอคอนเทนต์คุณภาพอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรง 

นำทีมโดย Mahidol Kids Care Van และ กทปส. พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทำการลงพื้นที่แนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนและครูจาก 10 โรงเรียน ครอบคลุม 3 ภูมิภาคในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี และสตูล ซึ่งกิจกรรมครั้งที่ 1 ที่ผ่านมานี้ มีนักเรียนและครูเข้าร่วมกว่า 1,000 คน จากโรงเรียนที่ห่างไกลแต่ยังสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

จุดประสงค์หลักของโครงการฯ คือการแนะแนวและส่งเสริมทักษะแก่นักเรียนและครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลแต่ยังเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อรับรู้ถึงความสำคัญในการใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย และเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความไว้วางใจลูกหลาน ในการรับชมสื่อออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง รวมทั้ง ให้เกิดประโยชน์กับครูผู้สอน ที่จะนำมาเป็นไอเดียใหม่ๆ และนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาการศึกษาต่อไปอย่างยั่งยืน

สำหรับการแนะแนวเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ผ่านทางช่อง Mahidol Kids บนแพลตฟอร์มยูทูบครั้งนี้  ได้มีการให้ความรู้ผ่าน 5 รายการสนุกๆ ที่ประกอบไปด้วยความรู้ที่หลากหลาย สนุก และน่าติดตาม ได้แก่ รายการ Animals Speak ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ รายการ Bio O Yeah! ที่ให้ความรู้ด้านชีววิทยา รายการฟิสิกส์สนุก ที่ให้ความรู้เรื่องหลักการทำงานแบบฟิสิกส์อย่างไม่จำเจ รายการ Boogie Boo ที่สอนให้เด็กๆ รู้จักวิธีการออกกำลังกายแบบง่ายๆ และ รายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ แนะนำไอเดียการประดิษฐ์สิ่งของในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ยูทูบ ภายใต้การบริหารงานของกูเกิลประเทศไทย ช่อง Mahidol Kids และ กทสป. มั่นใจว่าเด็กและครูที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนาทักษะ รวมทั้งจะสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้ไปเพิ่มพูนให้เกิดความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกูเกิลประเทศไทย ที่มุ่งมั่นส่งเสริมด้านการศึกษาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Leave no Thai Behind’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีโอกาสร่วมเรียนรู้ ฝึกอบรมให้ทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

ที่ผ่านมากูเกิลประเทศไทย ให้การสนับสนุนโครงการทางด้านการศึกษาไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลหลากหลายโครงการ อาทิ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัลสำหรับผู้นำชุมชน โครงการ Google for Education สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์สำหรับผู้สื่อข่าวในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการ Google Ignite ที่จัดขึ้นที่ Academy Bangkok สำหรับนักการตลาดดิจิทัล เป็นต้น