อันตรายและวิธีขจัดภาวะ ‘การรับรู้ไม่ลงรอย’ หรือ cognitive dissonance

ผู้นำลัทธิหนึ่งเคยพยากรณ์ว่าโลกจะมาสู่จุดจบในวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1954 แล้วบอกให้สาวกเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ ‘วันพิพากษา’ แต่เมื่อวันแห่งคำพยากรณ์มาถึงและผ่านไปอย่างราบรื่น แทนที่สาวกจะเสื่อมศรัทธาในตัวศาสดา กลับยิ่งทวีศรัทธาในตัวเธอ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น