52 ชั่วโมงสุดเข้มข้น เมื่อคนร้อยคนมารวมตัวเพื่อสร้างนวัตกรรมในงาน Hackathon ของเอสซีจี

งาน Hackathon : Passion for Open Innovation โดยเอสซีจี จัดขึ้นเพื่อให้คนนำไอเดียมาขับเคี่ยวกันภายในเวลา 52 ชั่วโมง แล้วปั้นเป็นโปรโตไทป์ขึ้นมาพิทช์เพื่อตัดสินกันว่าใครจะได้รับเลือกเป็นผู้ชนะ