อาหาร(เพื่อ)อนาคต: เมื่อนวัตกรรมถูกสวมลงบนวัตถุดิบที่คุ้นเคย

รู้จักกับ ‘อาหารอนาคต’ เทรนด์ใหม่ในหมู่ผู้บริโภคที่คำนึงถึงสุขภาพ และสนับสนุนกระบวนการผลิตอาหารที่ใช้ทรัพยากรไม่เยอะ แต่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง