ห้องทดลองบนท้องฟ้า : FREAK lab กับภารกิจพาการทดลองขึ้นไปอวกาศกับจรวด New Shepard

หนึ่งในทีมนักวิจัยที่ส่งของขึ้นไปอวกาศ คือ Freak Lab หรือ ‘คลัสเตอร์วิจัยนวัตกรรมอนาคต ประเทศไทย’ แล็บที่ภูมิใจในความประหลาดของงานวิจัย และกล้าได้กล้าเสียแบบ ‘เพี้ยนๆ’