บันทึกจากฟินแลนด์: การศึกษาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้ในช่วงวิกฤตโควิด-19

นักศึกษาไทยในฟินแลนด์และเพื่อนๆ เขียนเล่าเรื่องการจัดการของ University of Jyväskylä ว่าดูแลนักศึกษาและบุคลาการมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องการเรียนการสอน ปากท้อง และสภาพจิตใจอย่างไร ถึงยังไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้ในยามต้องเผชิญกับโควิด-19