วรรณกรรม : โครงข่ายของจินตนาการ ที่สร้างสรรค์โลกที่เราเห็นและเป็นอยู่

แม้มันจะ (เคย) ไม่สนุก หรือในบางทีก็น่าเบื่อแบบสุดๆ ไม่สื่อสารกับใคร หรือขายได้ก็เพียงหลักร้อยเล่มเมื่อพิมพ์ครั้งแรก แต่อิทธิพลที่ ‘วรรณกรรม’ จำนวนหนึ่ง มีต่องานเขียนอีกหลายๆ เล่ม หรือวัฒนธรรมของคนทั้งสังคม กลับยิ่งใหญ่แบบปฏิเสธไม่ลง