HIGHLIGHTS:

  • อันดับต้นๆ ของประเทศส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าออกประเทศอื่นๆ ได้มากที่สุดตกเป็นของประเทศที่อยู่ในโซนยุโรป โดยประเทศที่มีสถานการณ์บ้านเมืองไม่มั่นคงอย่างอัฟกานิสถาน หรือซีเรีย มีชื่อติดอันดับท้ายๆ
     เว็บไซต์ Passport Index ได้ทำการจัดอันดับและรวบรวมข้อมูลประเทศที่มีคะแนนพาสปอร์ตสูงที่สุด โดยคำนวณจากพาสปอร์ตของประเทศที่สามารถสัญจรไปประเทศต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าได้มากที่สุด ซึ่งรวมทั้งประเทศที่ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเลย (Visa-Free) และประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival)
     ไปดูกันซิว่าพลเมืองประเทศไหนจะเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากที่สุด และมาร่วมทายกันว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่?
*** หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2017 โดยเว็บไซต์ Passport Index
 
อันดับ 10 (ร่วม): 148 ประเทศ
สโลวีเนีย (SLOVENIA)
116 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
32 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สโลวาเกีย (SLOVAKIA)
116 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
33 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ลิทัวเนีย (LITHUANIA)
115 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
33 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ลัตเวีย (LATVIA)
115 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
33 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

โปแลนด์ (POLAND)
114 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

อันดับ 9: 149 ประเทศ
มอลตา (MALTA)
119 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
30 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

อันดับ 8: 150 ประเทศ
ฮังการี (HUNGARY)
118 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
32 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

อันดับ 7 (ร่วม): 151 ประเทศ
ไอซ์แลนด์ (ICELAND)
114 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
37 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สาธารณรัฐเช็ก (CZECH REPUBLIC)
119 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
32 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

อันดับ 6 (ร่วม): 152 ประเทศ
ออสเตรเลีย (AUSTRALIA)
104 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
48 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

เกาหลีใต้ (SOUTH KOREA)
113 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
39 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

กรีซ (GREECE)
119 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
33 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

อันดับ 5 (ร่วม): 153 ประเทศ
นิวซีเเลนด์ (NEW ZEALAND)
106 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
47 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

แคนาดา (CANADA)
110 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
43 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ไอร์แลนด์ (IRELAND)
115 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
38 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

มาเลเซีย (MALAYSIA)
116 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
37 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

อันดับ 4 (ร่วม): 154 ประเทศ
อิตาลี (ITALY)
121 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
33 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

เนเธอร์แลนด์ (NETHERLANDS)
120 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

เบลเยียม (BELGIUM)
120 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ออสเตรีย (AUSTRIA)
120 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
119 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
35 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

โปรตุเกส (PORTUGAL)
119 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
35 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ญี่ปุ่น (JAPAN)
114 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
40 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

อันดับ 3 (ร่วม): 155 ประเทศ
เดนมาร์ก (DENMARK)
122 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
33 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ฟินแลนด์ (FINLAND)
122 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
33 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ฝรั่งเศส (FRANCE)
121 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สเปน (SPAIN)
120 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
35 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สวิตเซอร์เเลนด์ (SWITZERLAND)
119 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
36 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

นอร์เวย์ (NORWAY)
116 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
39 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สหราชอาณาจักร (UNITED KINGDOM)
115 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
40 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES OF AMERICA)
112 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
43 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

อันดับ 2 (ร่วม): 156 ประเทศ
สิงคโปร์ (SINGAPORE)
122 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สวีเดน (SWEDEN)
122 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

อันดับ 1: 157 ประเทศ
เยอรมนี (GERMANY)
123 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))
 
     สำหรับประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 54 ร่วมกับประเทศประเทศนาอูรู(NAURU) ในโซนโอเชียเนีย และประเทศซูรินาเม (SURINAME) ในอเมริกาใต้โดยสามารถสัญจรไปประเทศต่างๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้กว่า 70 ประเทศ
     ซึ่งจำแนกออกเป็น 34 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF)) และ 36 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))
     ประเทศที่น่าสนใจในอันดับอื่นๆ ได้แก่ พม่า และเกาหลีเหนือในอันดับ 84 (ร่วม) โดยสามารถเดินทางสัญจรไปประเทศอื่นๆ และไม่ต้องขอวีซ่าได้ 39 ประเทศ ขณะที่อันดับรั้งท้ายสุดตกเป็นของอัฟกานิสถาน (อันดับที่ 94: เดินทางไปประเทศอื่นโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ 23 ประเทศ) ตามมาด้วยปากีสถาน (อันดับที่ 93: เดินทางไปประเทศอื่นโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ 26 ประเทศ), อิรัก (อันดับที่ 92: เดินทางไปประเทศอื่นโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ 28 ประเทศ) และ ซีเรีย (อันดับที่ 91: เดินทางไปประเทศอื่นโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ 29 ประเทศ)

ภาพประกอบ: Nisakorn Rittapai​
อ้างอิง:
     - https://www.passportindex.org/byRank.php