SEARCH

คนจีนใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง 731 ล้านคน ขณะที่บริษัทไอทีจีนอาจแซงหน้าอเมริกา?

ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลกที่ตกอยู่ในภาวะไม่แน่นอน เหล่าบริษัทไอทีชั้นนำในซิลิคอนวัลเลย์ยังไม่มีท่าทีแน่ชัดว่าจะเดินตามเกมผู้นำคนใหม่ของอเมริกาไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นั้น ภาพรวมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ในจีนยังคงเติบโตตามจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

สอดส่อง-ควบคุม! 6 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีในเกาหลีเหนือ

คุณอาจนึกไม่ออกว่าผู้คนในเกาหลีเหนือใช้ชีวิตอย่างไร โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เช่น พวกเขามีคอมพิวเตอร์ใช้ไหม แล้วคนที่นั่นเล่นเฟซบุ๊กกันหรือเปล่า...

​Line Mobile (Beta) บริการมือถือรูปแบบใหม่ มีดีที่ง่าย ยืดหยุ่น และสะดวก

 Line Mobile ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในรูปแบบดิจิทัล เน้นความเรียบง่าย ยืดหยุ่น และสะดวก สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่...

เมื่อ www ไม่เวิลด์-ไวด์ นวัตกรรมจึงเกิด

แม้จะเรียกว่า world wide web แต่ไม่ใช่ทุกคนบนโลกจะมีโอกาสได้เข้าถึงบริการในอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมต่างๆ ก็เกิดขึ้นมาเพื่อทดแทนเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่...