SEARCH

Moment of the Day: เสื้อสีดำยังขายดีในเทศกาลตรุษจีน (24 มกราคม 2560)

เสื้อสีแดงและสีทองคือสีเสื้อที่มักขายดีในเทศกาลตรุษจีน เพราะคนจีนเชื่อว่าสีแดงคือสีที่ขจัดสิ่งชั่วร้าย และนำไปสู่อนาคตที่สดใส แต่ปีนี้เสื้อสีดำ เทา และขาวคือเสื้อที่ขายดีในเทศกาลตรุษจีน เพราะคนยังเชื่อว่าการใส่สีแดงอาจยังไม่เหมาะสม หลังจากในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต
แม้ว่าช่วงของการไว้อาลัยต่อการสวรรคตของรัชกาลที่ 9 จะสิ้นสุดแล้ว แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงเลือกซื้อเสื้อผ้าสีขาวดำ...