SEARCH

บทเรียน ‘สูงวัยให้มีคุณภาพ’ จากเพื่อนบ้านออสเตรเลียน

ในขณะที่คำว่าสูงวัยมักมากับถ้อยคำชวนหดหู่ หรือคิดว่าวัยที่เพิ่มขึ้นจะมาพร้อมกับชีวิตขาลง แต่กรณีศึกษาจากออสเตรเลียอาจทำให้เรามองชีวิตสูงวัยในมุมที่สดใสและมีความหวังกว่าเดิม...

รู้เท่าทัน ‘กับดักอายุ’ เตรียมให้พร้อมก่อนวัยเกษียณ

ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เราอาจหนีไม่พ้น ‘กับดับอายุ’ ของคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้เตรียมตัวและเตรียมพร้อมด้านการเงินเพื่อใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีคุณภาพ...