SEARCH

ย้อนดู 'เวนิสเบียนนาเล่' ยุคฟาสซิสต์ ความบันเทิงเชิงพาณิชย์สุดป็อบ

เทศกาลศิลปะที่เรียกกันว่า ‘เบียนนาเล่’ คืออะไร มีต้นกำเนิดจากที่ใด มาทำความรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับฟาสซิสต์ในอดีต ก่อนประเทศไทยจะจัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัย ‘บางกอก อาร์ต เบียนาเล่’ ในปีหน้า...