SEARCH

น้ำหอมบิล เกตส์! เมื่อพ่อมดไอทีกำลังจะมาช่วยดับกลิ่นห้องน้ำคุณ เชื่อจะลดการตายจากเชื้อโรค

ในแต่ละปี มีเยาวชนกว่า 800,000 คน ในประเทศกำลังพัฒนาเสียชีวิตจากปัญหาห้องน้ำไม่สะอาดและสุขอนามัยที่ไม่ดี โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาห้องน้ำไม่เพียงพอ (เชื่อหรือไม่ว่าประชาชนกว่า 1 พันล้านคนยังไม่มีห้องน้ำ!) และห้องน้ำที่มีอยู่ก็ไม่สะอาด (เกือบ 3 พันล้านคนเผชิญกับปัญหาการกำจัดของเสียไม่ถูกสุขลักษณะ) ซึ่งนำไปสู่การปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารและน้ำ จนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ...

​Toilet - A Love Story เมื่อ ‘ห้องน้ำ’ ห้องเดียวเขย่าอินเดียทั้งประเทศ

การสร้างห้องน้ำในบ้านขัดกับความเชื่อของคนอินเดีย และ ​Toilet - A Love Story จะโน้มน้าวให้พวกเขาเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ให้ทันยุคทันสมัย...