SEARCH

​เยี่ยมบ้านฟรอยด์ (ตอนพิเศษ) ตอน ‘สุสานและความฝัน’

การแยกโลกของความฝันกับโลกของความเป็นจริงออกจากกัน มีลักษณะของการแยกขั้วที่ผิดพลาด เนื่องจากโลกทั้งสองใบนั้นล้วนเชื่อมโยงกันและสะท้อนรูปแบบในการดำรงอยู่ของความเป็นคนในตัวเรา...

​รูปแบบของกำแพง : กำแพงระหว่างความศิวิไลซ์และความบ้า (จบ)

การทำงานของนักจิตวิเคราะห์แนวฟรอยด์เดียนให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจภาพลวงตา เพราะเห็นว่าภาพลวงตาหรือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนี้ จะเป็นประตูซึ่งเปิดไปสู่ความจริงที่ทำงานอยู่ในจิตใต้สำนึก...