SEARCH

7 เพลงดังที่เบื้องหลังคือความเศร้า

หลายวันก่อน ขณะขับรถกลับบ้าน คลื่นวิทยุที่ฟังประจำเปิดเพลง ‘Tears in Heaven’ ของเอริก แคลปตัน อยู่ดีๆ ก็นึกขึ้นได้ว่าผมไม่เคยรู้ที่มาที่ไปของเพลงนี้เลย...