SEARCH

ยื่นภาษี 101 สำหรับฟรีแลนซ์และผู้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

มีรายได้น้อย ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องยื่นภาษี และบางทีเราเองก็เสียภาษีไปแล้วโดยไม่รู้ตัว ลองมาทำความเข้าใจการยื่นภาษีที่อาจทำให้เราได้เงินค่าขนมกลับมาใช้เป็นหลักพัน...