SEARCH

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า: คำถามและทางเลือกอื่นในมุมเศรษฐศาสตร์

เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาครัฐหลายต่อหลายประเทศต้องทำการแทรกแซงตลาดบริการสุขภาพ ผู้เขียนขอสวมหมวกนักเศรษฐศาสตร์และตอบคำถามนี้ว่า เพราะบริการสุขภาพเป็น ‘สินค้าดี’ (Merit Goods) เนื่องจากการใช้บริการสุขภาพจะสร้างผลประโยชน์เชิงบวกให้กับสังคม...

เราต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเองแค่ไหน

จริงไหมว่าถ้ามีประกันสุขภาพ 'ฟรี' จะทำให้คนไม่ดูแลสุขภาพ ถ้าอย่างนั้น เราควรมีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีหรือไม่ หรือใครควรต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของเรา...

โครงการ 30 บาทฯ ทำให้คนไม่รักษาสุขภาพจริงหรือ?

โครงการ 30 บาท จะทำให้คนไข้ละเลยการดูแลสุขภาพ เพราะตัวเองไม่ได้เป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามแนวคิด ‘Moral Hazard’ ในวิชาเศรษฐศาสตร์ จริงหรือ?...