SEARCH

สำรวจเฮมิงเวย์: เพศสภาพของ ‘ปาป้า’

เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ คือ ‘โฉมหน้าชายชาตรี’ แห่งศตวรรษที่ 20 ผู้คนเรียกเขาว่า ‘ปาป้าเฮมิงเวย์’ เพราะมีความเป็นชายและเป็น ‘พ่อ’ ที่สูงยิ่ง แต่เอาเข้าจริง เฮมิงเวย์อาจไม่ได้เป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งสุดขั้ว ...